CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Logic học Phật giáo (2007) - Bài 14: Suy luận và chân lý 2

Ấn tống
Giảng tại HVPGVN tại TP.HCM, ngày 05-12-2007.
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Logic học Phật giáo 2007
Bạn: Không có. TB: 3 (33 votes)
1.777 lượt nghe.
Bình luận