CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 117 (Kinh Mahacattarisaka) - Chánh Đạo (14/12/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 14/12/2008. 190
Bạn: Không có. TB: 2.8 (23 votes)
6.035 lượt nghe.
Bình luận