CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 118 (Kinh Quán Niệm Hơi Thở) - Mười sáu hơi thở (21/12/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 21/12/2008. 441
Bạn: Không có. TB: 3 (22 votes)
7.287 lượt nghe.
Bình luận