CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 119 (Kinh Thân Hành Niệm) - Quán niệm và trị liệu thân thể (28/12/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 28/12/2008. 542
Bạn: Không có. TB: 2.9 (26 votes)
7.791 lượt nghe.
Bình luận