CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

14. Kinh Niệm Phật Ba La Mật: Không dính mắc (09/12/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Niệm Phật Ba la mật, Pháp thoại 2011
Giảng tại Chùa Bà Đa, Đà Nẵng, ngày 9/12/2011 938
Bạn: Không có. TB: 2.3 (33 votes)
10.630 lượt nghe.
Bình luận