CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh 10 Đức Tin: Niềm tin lý trí - Phần 1 (25/12/2011)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2011
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các bài kinh lẻ, Pháp thoại 2012
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 25/12/2011. 713
Tags: 
niềm tin, lý trí
Bạn: Không có. TB: 2.2 (31 votes)
9.175 lượt nghe.
Bình luận