CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 16 (Bài 72 - 76): Tác hại của tham lam và lừa dối (03/12/2011)

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.8 (23 votes)
9.751 lượt nghe.
Bình luận