CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Bách Dụ 20 (Bài 94 - 98): Tham thì thâm, si thì khổ (18/12/2011)

Ấn tống
Tags: 
tham, sân, si
Bạn: Không có. TB: 2.4 (23 votes)
8.576 lượt nghe.
Bình luận