CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Vô Lượng Thọ 07: Lợi thế của Tịnh Độ (16/12/2012) Thích Nhật Từ

Ấn tống

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 16/12/2012

Album: 
Pháp thoại tháng 12 năm 2012
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Vô Lượng Thọ, Pháp thoại 2012
Bạn: Không có. TB: 2.4 (46 votes)
4.918 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

hai (chưa được kiểm chứng)
hay qua
10/01/2013 10:48:23 pm

Video mới nhất

VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 15-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 15/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 14-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 14/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 13-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 13/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 12-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 12/03/2020
CHIA SẺ PHẬT PHÁP ONLINE - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
KINH NÀO CỦA ĐỨC PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020