CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hành hương về nguồn (02/02/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 2 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Thành Duy Thức Luận (2012), Pháp thoại 2008

Hành hương thập tự mùng hai tết Mậu Tý, ngày 02-02-08

161
Bạn: Không có. TB: 2.4 (37 votes)
5.816 lượt nghe.
Bình luận