CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh nguyện đức Phật Dược Sư (20/02/2008)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 20-02-08.
Album: 
Pháp thoại tháng 2 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008, Kinh Tụng Hằng Ngày
Bạn: Không có. TB: 2.5 (34 votes)
2.480 lượt nghe.
Bình luận