CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 121 (Kinh Tiểu Không) - Rỗng không và thực hữu (08/02/2009)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 2 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2009
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08/02/2009. 494
Bạn: Không có. TB: 2.5 (15 votes)
6.809 lượt nghe.
Bình luận