CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh cúng dường - Phần 2 (29/03/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Giảng tại Chùa Đức Quang - Q.4, ngày 29/03/2006. 198
Bạn: Không có. TB: 3.2 (26 votes)
5.508 lượt nghe.
Bình luận