CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 35 (Tiểu Kinh Saccaka) - Cái tôi được chuyển hóa (12/03/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2006

Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 12-3-2006.

148
Bạn: Không có. TB: 2.3 (26 votes)
6.056 lượt nghe.
Bình luận