CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 38 (Đại Kinh Đoạn Tận Ái) - Nghệ thuật chặt đứt mắc xích khổ đau (09/04/2006)

Ấn tống
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 9-4-2006.
Album: 
Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2006, Kinh Tụng Hằng Ngày
Bạn: Không có. TB: 2.4 (42 votes)
2.764 lượt nghe.
Bình luận