CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sư Phạm Giáo Lý Phật Giáo: Tiếp biến văn hóa trong hoằng pháp (12/03/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 3-4 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Các nguyên tắc sư phạm Phật giáo, Sư phạm hoằng pháp, Pháp thoại 2006

Giảng tại Lớp Cao cấp Giảng sư, chùa Hoà Khánh, ngày 12-3-2006.

134
Bạn: Không có. TB: 3 (30 votes)
6.467 lượt nghe.
Bình luận