CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 10 (Kinh Tứ Niệm Xứ) - Thiết lập chánh niệm 2 (03/04/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 4-5 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03-04-2005 190
Bạn: Không có. TB: 2.5 (25 votes)
6.835 lượt nghe.
Bình luận