CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 12 (Đại Kinh Sư Tử Hống) - Sự siêu việt của đức Phật (24/04/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 4-5 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 24/04/2005. 116
Bạn: Không có. TB: 2.3 (15 votes)
6.116 lượt nghe.
Bình luận