CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 15 (Kinh Tư Lượng) - Chuyển hóa nhân cách 2 (22/05/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 4-5 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2005
Giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 22-5-05. 232
Bạn: Không có. TB: 2 (20 votes)
5.095 lượt nghe.
Bình luận