CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Sứ mệnh ra đời của Đức Phật (21/5/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 4-5 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Chùa Giác Ngộ, 14-4 Ất Dậu, nhằm 21-5-05. 199
Bạn: Không có. TB: 2 (18 votes)
5.057 lượt nghe.
Bình luận