CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 68 (Kinh Nalakapana) - Xuất gia: Động cơ và bản chất (01/04/2007)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 01-04-07.
Album: 
Pháp thoại tháng 4 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2007, Bản chất xuất gia
Bạn: Không có. TB: 2.2 (29 votes)
460 lượt nghe.
Bình luận