CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 98 (Kinh Vasettha) - Bà-la-môn, người là ai? (13/04/2008)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 4 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2008

Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 13-04-08.

175
Bạn: Không có. TB: 1.6 (21 votes)
4.200 lượt nghe.
Bình luận