CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ánh sáng chánh pháp (27/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Pháp Quang, Queensland, Úc châu, ngày 27-5-06.

179
Bạn: Không có. TB: 2.7 (16 votes)
5.370 lượt nghe.
Bình luận