CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chất liệu an lạc (12/05/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh, Melbourne, Úc châu, ngày 12-5-06

86
Bạn: Không có. TB: 3.2 (19 votes)
5.353 lượt nghe.
Bình luận