CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Đổ nghiệp (23/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 23-5-06.

137
Tags: 
đổ nghiệp
Bạn: Không có. TB: 1.5 (22 votes)
4.930 lượt nghe.
Bình luận