CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Độ người thân (21/05/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Hoa Nghiêm, Melbourne, Úc châu, ngày 21-5-06.

153
Bạn: Không có. TB: 3 (30 votes)
6.608 lượt nghe.
Bình luận