CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nội Kết Tình Thâm (Phần 1-2) (26/05/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Giảng tại Chùa Phật Đà - Australia, ngày 26/05/2006 180
Bạn: Không có. TB: 1.7 (16 votes)
5.314 lượt nghe.
Bình luận