CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nỗi oan thì là mà (19/5/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tai Úc 2006, Pháp thoại 2006

Giảng tại Chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu, ngày 19-5-06.

190
Bạn: Không có. TB: 2.4 (18 votes)
6.377 lượt nghe.
Bình luận