CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phát Nguyện (Phần 3-3) (20/05/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Bạn: Không có. TB: 2.8 (15 votes)
4.910 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

Vân Lê (chưa được kiểm chứng)
mô phật, kính chúc thầy thân tâm luôn thường lạc. thầy trí tuệ rộng lớn, nụ cười giọng nói đầy từ bi, lối giảng sâu lắng. kính chúc thầy mạnh giỏi để hoan hỷ ban bố cho nhân loại khắp thế gian những bài pháp đầy từ bi trí tuệ và sâu lắng của thầy. mỗi lần nghe thầy giảng con cảm thấy vô cùng an lạc thân tâm.
26/11/2012 02:27:06 pm