CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển Hóa Trong Niệm Phật (03/05/2008) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 5 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Niệm Phật Ba la mật, Pháp thoại 2008
Chùa Hoằng Pháp, ngày 03/05/2008 271
Bạn: Không có. TB: 2.6 (37 votes)
6.980 lượt nghe.
Bình luận