CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua mặc cảm tội lỗi (06/06/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Giảng tại Chùa Xá Lợi 06/06/2005. 92
Bạn: Không có. TB: 2.7 (14 votes)
4.110 lượt nghe.
Bình luận