CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua mặc cảm tự ti (06/6/2005)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2005
Giảng tại Chùa Ấn Quang 06/06/2005. 123
Bạn: Không có. TB: 3 (30 votes)
4.292 lượt nghe.
Bình luận