CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bản Chất Của Nghiệp (Phần 1-2) (09/06/2006) Thích Nhật Từ

Ấn tống
Giảng tại Chùa Pháp Âm - Australia, ngày 09/06/2006
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Bạn: Không có. TB: 3.2 (25 votes)
4.046 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

dongthanh85
Con Người Không Thoát Luân Hồi. Bởi Luôn Lầm Lở Trong Đường Sân Si. Hãy Mau Xưng Niệm Di Đà. Trọn Đời Giữ Đạo Sẽ Thành Thánh Nhân.
03/03/2010 03:59:15 pm

Video mới nhất

Kinh Căn Bản Tu Tập - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-05-2019
Kinh Vô Ngã Tướng - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 5 tại chùa Giác Ngộ, ngày 28-05-2019
Đức Phật và doanh nhân - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xuân Lan, Quảng Ninh, ngày 04-05-2019
Vấn đáp: Tu là gì? - Không để quá khứ làm khổ tâm - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Cái nhìn như thật và cốt lõi thiền Vipassana - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại Nhà hàng chay Tuệ Giác, Hà Nội ngày 03-05-2019
Tuyên bố Vesak LHQ 2019 P5 - TT. Thích Nhật Từ
Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM, ngày 22-05-2019