CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức 2: Bản chất tâm thức (26/06/2007)

Ấn tống
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 26-06-07
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007, Duy thức tam thập tụng
Tags: 
duy thức
Bạn: Không có. TB: 2.8 (27 votes)
2.056 lượt nghe.
Bình luận