CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Duy Thức 4: Thức Mạt-na (28/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007, Duy thức tam thập tụng
Giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 28-06-07 64
Tags: 
duy thức
Bạn: Không có. TB: 2.6 (34 votes)
7.952 lượt nghe.
Bình luận