CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Ngũ quán Quan Âm (19/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007, Pháp thoại tại Mỹ 2007
Giảng tại Quan Âm Tịnh Xá, San Jose, ngày 19-06-07. 72
Bạn: Không có. TB: 3.1 (20 votes)
6.072 lượt nghe.
Bình luận