CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật giáo và quản lý tốt (03/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2007
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 03-06-07. 146
Bạn: Không có. TB: 2.3 (24 votes)
6.222 lượt nghe.
Bình luận