CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Triết lý về đất (20/06/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007
Giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, Sacramento, ngày 20-06-07 93
Bạn: Không có. TB: 1.9 (26 votes)
6.174 lượt nghe.
Bình luận