CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Gieo Và Gặt (28/06/2008)

Ấn tống
Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội, ngày 28-06-08
Album: 
Pháp thoại tháng 6 năm 2008
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2008, Kinh Hiền Nhân
Bạn: Không có. TB: 3 (38 votes)
2.998 lượt nghe.
Bình luận