CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua mặc cảm (27/8/2006)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7-8 năm 2006
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2006
Giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 27/08/2006. 208
Bạn: Không có. TB: 3 (32 votes)
5.020 lượt nghe.
Bình luận