CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hoá giải hận thù (2005) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, 10-7-05.

230
Bạn: Không có. TB: 2.5 (16 votes)
4.663 lượt nghe.
Bình luận