CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Lắng nghe và chuyển hoá qua hạnh Bồ-tát Quán Âm - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại Chùa Phật Tổ, ngày 22/7/2005

158
Bạn: Không có. TB: 1.5 (22 votes)
4.269 lượt nghe.
Bình luận