CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nhận diện oan trái (2005) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại Chùa An Lạc, San Jose, 11 June 05.

262
Bạn: Không có. TB: 0.8 (16 votes)
5.061 lượt nghe.
Bình luận