CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân dung Phật Tử (14/07/2007)

Ấn tống
Tags: 
chân dung, phat tu
Bạn: Không có. TB: 2.7 (23 votes)
4.178 lượt nghe.
Bình luận