CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chân dung Phật Tử (14/07/2007)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2007
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2007, Pháp thoại 2007
Giảng tại Đạo Tràng Pháp Hoa, Santa Ana, ngày 14-07-07. 49
Tags: 
chân dung, phat tu
Bạn: Không có. TB: 2.7 (23 votes)
4.881 lượt nghe.
Bình luận