CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 106 (Kinh Bất Động Lợi Ích) - Nguồn tâm bất động (06/07/2008)

Ấn tống
Tags: 
bất động, tam
Bạn: Không có. TB: 3.6 (25 votes)
5.984 lượt nghe.
Bình luận