CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 1: Chánh Kiến - Tầm nhìn và giá trị (17/7/2009)

Ấn tống

Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 17/07/2009.

Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Bát Chánh Đạo, Pháp thoại 2009
Bạn: Không có. TB: 2.6 (36 votes)
6.710 lượt nghe.
Bình luận