CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bát Chánh Đạo 2: Chánh Tư Duy (24/07/2009)

Ấn tống
Trường hạ Tịnh Xá Trung Tâm, ngày 24/07/2009
Album: 
Pháp thoại tháng 7 năm 2009
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2009, Bát Chánh Đạo
Tags: 
tư duy, suy nghĩ
Bạn: Không có. TB: 2.8 (36 votes)
3.833 lượt nghe.
Bình luận

Bình luận

ngotau2005
NAM MÔ BÔN SƯ THICH CA MÂU NI PHẬT
20/08/2009 09:24:40 pm