CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Kinh Trung Bộ 6 (Kinh Ước Nguyện) - Bản chất của ước muốn 1 (08/08/2004)

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8-9 năm 2004
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Kinh Trung Bộ, Pháp thoại 2004
Giảng vào ngày 8/8/2004. 159
Bạn: Không có. TB: 2.8 (20 votes)
5.241 lượt nghe.
Bình luận