CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chuyển hóa sợ hãi (2005) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Giảng tại thiền viện Minh Đăng Quang, Houston (ngày 7/8/2005).

155
Bạn: Không có. TB: 1.8 (30 votes)
4.588 lượt nghe.
Bình luận