CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Luật nghiệp báo (2005) - Thích Nhật Từ

Ấn tống
Album: 
Pháp thoại tháng 8 năm 2005
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại tại Mỹ 2005, Pháp thoại 2005

Thính giả chương trình phát thanh Đuốc Tuệ, Santa Ana, 07-8-05.

213
Bạn: Không có. TB: 2.3 (25 votes)
4.677 lượt nghe.
Bình luận